EnglishРусскийУкраїнська

Ilona Podolyan

Lektorská činnost a překlady

Prezenční kurzy

Nabízím kurzy angličtiny, ruštiny a ukrajinštiny pro individuální studenty a skupiny na různých úrovních znalostí v Praze. Váš kurz Vám bude ušit na míru, s ohledem na Vaše jazykové dovednosti, potřeby a tempo výuky. Průběh výuky se vždy přizpůsobuje případně mění podle Vašich okamžitých a dlouhodobých cílů. Hlavní důraz při výuce je kladen na komunikaci. Zároveň je věnována pozornost odborným potřebám studentů, zejména při obchodní a právnické angličtině. Ráda Vám pomůžu i v zdokonalování Vašeho psaní pomocí učebnicových a internetových cvičení, ale také v průběhu našeho elektronického dopisování.

Čas, místo a cena Vašeho kurzu angličtiny, ruštiny nebo ukrajinštiny jsou smluvní.

Skypová výuka

Stejně tak jako prezenční kurzy, skypové hodiny jsou také přizpůsobené individuálním potřebám každého. Takováto výuka probíhá ve formě online rozhovoru mezi učitelem a studentem, během něhož se procvičují všechny jazykové dovednosti, podobně jako v tradičním vyučovacím prostředí.

Učitel zajišťuje studentovi všechny potřebné vyučovací materiály, buď skenované a posílané elektronickou poštou nebo ke stažení přímo na internetu. Během skypové výuky, která zpravidla zahrnuje audio a video spojení, student s učitelem probírají domácí úkoly a zabývají se různorodými aktivitami – od tematických diskuzí až po simulované obchodní schůzky. Studenti mohou také posílat elektronickou poštou svá písemná cvičení a slohové práce k opravě.

Čas a cena Vašeho skypového kurzu angličtiny, ruštiny nebo ukrajinštiny jsou smluvní. Vyučuji ze své domácí kanceláře v Praze.

Příprava na mezinárodní zkoušky

Pokud se potřebujete připravit na mezinárodní zkoušky z angličtiny nebo ruštiny, ráda Vám nabídnu odpovídající jazykový kurz v Praze. Mám kvalifikaci a dlouhodobé zkušenosti v připravování studentů na zkoušky „Cambridge Exams“ a „Pearson Language Tests“. Zaručuji také kvalitní přípravu na jiné mezinárodní jazykové zkoušky, včetně odborně a obchodně zaměřených.

Čas, místo a cena Vašeho kurzu angličtiny nebo ruštiny jsou smluvní.

Překlady a tlumočení

Nabízím kvalitní, rychlé a soudně ověřené překlady a tlumočení z angličtiny / ruštiny / ukrajinštiny / češtiny do angličtiny / ruštiny / ukrajinštiny / češtiny. Jsem Vám k dispozici buď osobně přímo v Praze nebo i přes možné elektronické spojení. Ráda vyhovím Vaší žádosti o překlad psaného textu v různých odborných odvětvích (právo, obchod, zdravotnictví apod.) a pro různé pracovní účely (příprava dokumentu, psaní vědecké práce, prezentace Vaší firmy atd.) Když budete potřebovat pomoc s komunikací, poskytnu Vám konsekutivní (přenesené) nebo simultární (současné) tlumočení.

Všechny mnou nabízené služby jsou podpořené mými dlouholetými zkušenostmi v překládání a tlumočení jak pro jednotlivce, tak pro společnosti na Ukrajině a v České republice.

více o mě…