Ilona Podolyan

Rodiče vs. rodyči

21. března 2021

Průměrný Čech má dva rodiče, Ukrajinec má zase svých rodyčů o mnoho více. Důvodem tentokrát není nabývající dnes na popularitě patchworková rodina. Rozdíl tkví v tom, že ukrajinský rodyč znamená „příbuzný”. Svou užší rodinu Ukrajinci jmenují také simja. Slovo je v překladu složeninou znamenající „sedm já”, což odkazuje na velké rodinné společenství dávné doby. Současná ukrajinská rodina se typicky skládá z rodičů a jednoho nebo dvou dětí.

Svému nejbližšímu nepokrevnímu příbuznému říká Ukrajinec družina, totiž „manželka” nebo „manžel”. Slovo se nejčastěji používá na označení ženy, ale slouží v poetické mluvě také pojmenováním pro muže. Na první poslech Ukrajinská družina a česká družina zní jako nahodile podobná slova, ale ve skutečnosti pochází ze stejného slovanského pojmu doprovázející skupiny osob, které za Středověku tvořily nejbližší okolí nebo stráž šlechtice, zejména knížete. Jako odezva udatných časů zůstal v ukrajinštině název pro hlavního společníka v životě, totiž pro manžela nebo manželku. V současné češtině slovo družina nabylo významu sportovní nebo zájmové jednotky, ale především školního zařízení, které jakoby doprovází/střeží malé školáky po vyučovacích hodinách. Ze stejného kořene pochází také ukrajinské slovo druh „kamarád, přítel”, které je známo i češtině.

Matoucím pro Ukrajince může být, však, ženský tvar družka. Zatímco v českých reáliích se toto slovo vztahuje k životní partnerce, přítelkyni, v ukrajinštině nazývají družkou svatební družičku. Kamarádka nevěsty se drží vedle ní po celou dobu svatby. V ukrajinštině se tento radostný, veselý obřad jmenuje vesillja. Určitě v tomto slově spatříte podobnost s moravskou veselkou.

Ukrajinská nevěsta se jmenuje narečena. V tomto jazyce se najde také slovo nevistka – pojmenování pro snachu. Právě s ním souvisí mé, možná, největší faux pas vyvolané falešnými přáteli překladatele. Zeptala jsem se jednou mého souseda z paneláku, jak se má jeho nevěstka, která dříve bydlela s jeho synem ve vedlejším bytě. Z výrazu na sousedově tváři jsem hned pochopila, že se stalo něco trapného, a okamžitě mně došlo, že jsem si spletla dvě spřízněná slova.

Myslím, že stejným způsobem by uvedla do rozpaků Ukrajince otázka Čecha na to, jak se má jeho žabka, totiž dospívající dcera. V ukrajinštině je to pouze zdrobnělina názvy živočicha. A zase slovo holka nemá v ukrajinštině žádný vztah k děvčeti, znamená totiž jehlu.

O pravých a falešných přátelích překladatelé mezi češtinou a ukrajinštinou, včetně těch zákeřně podobných svým zněním, se dozvíte více z mé knihy „Nejsou naši jako naši aneb proč se tady Ukrajinka cítí jako doma”.

další články blogu…více o mě…