Ilona Podolyan

Místo vs. misto

4. dubna 2021

Člověk si zvykne na cokoliv. Dokonce na rozlišování slov, která zní mezi dvěma jazyky velice podobně. První seznámení s takovým slovem-dvojčetem v cizím jazyce způsobuje údiv, zmatek a může vyvolávat i smích. Trvá vždy nějakou chvíli, než si ta dvě slova roztřídíme po přihrádkách naší paměti, kde každé z nich dostane svou osobní nálepku, nebo když si, jinak řečeno, vytvoříme dva rozličné obrazy. S některými slovy tento proces probíhá dost rychle. Kupříkladu, rozlišování českého slova holka a ukrajinského holka „jehla” mě nikdy nezatěžovalo. Nejspíš díky tomu, že mají k sobě daleko ve významu.

Mezi falešnými přáteli překladatele existuje, jak jsem se přesvědčila v praxi, určitý počet slov, která úpěnlivě nepovolují úsilí rozmístit je do jednotlivých buněk našeho mentálního lexikonu. Způsobuje to významová blízkost těchto slov, ale také jejich vysoká běžnost. Trvá nám opravdu dlouhou chvíli, než začneme používat tato slova bez zbytečného přemýšlení.

Mé stále potíže souvisí s řadou českých a ukrajinských homonym, která se pozoruhodně vztahují k prostoru a času. Prvním matoucím párem je české místo a ukrajinské misto „město”. Asi kvůli tomu, že bydlení patří k hlavním osobním údajům, mám ukrajinské slovo hluboce zažitým v paměti, což mne pokaždé navádí k zastoupení českého města jeho ukrajinským protějškem.

Stejně nutkavým a špatně kontrolovaným mám sklon zaměňovat české knihovna za ukrajinské knyharňa „knihkupectví”, české lékárna za ukrajinské likarňa „nemocnice”. Musela jsem vynaložit ještě více úsilí, než jsem si přestala plést české úřad a ukrajinské urjad. Druhé z pořadí znamená „vláda”. Tudíž dříve, než jsem si na české pojmenování jakékoli státní organizaci zvykla, pociťovala jsem nevědomě zvýšenou úctu vůči každému místu s názvem „úřad” na jeho portálu. Ale nejvíce mne mátlo slovní spojení Úřad vlády, které mému ukrajinskému uchu znělo jako zcela a úplně.

V oblasti časových pojmů si musím vždy dávat pozor na to, abych ukrajinské hodyna nepoužila náhodou jako synonymum pro lekci, vyučovací hodinu. Ve mé pedagogické práce právě tento význam českého slova hodina je nejpodstatnějším. A proto ho bezděky přenáším na ukrajinské hodyna, které je výhradně pojmenováním časové jednotky.

Jazykové analogie se najdou rovněž mezi ukrajinskými a českými názvy měsíců, jako březen/berezeň, červen/červeň, srpen/serpeň, listopad/listopad. Mezi nimi je také pár falešných přátel překladatele: české květen a ukrajinské kviteň. Druhý z nich znamená duben. Dovedete si představit, jak opatrným musí být mluvčí češtiny a ukrajinštiny, aby si náhodou ve spěchu nespletl duben a květen při plánování, domluvení termínů atd. Já se osobně vždy strachuji tím, že spolu se slovem květen používám také upřesnění pátý měsíc.

O dalších zákeřných přátelích překladatelé mezi češtinou a ukrajinštinou se dozvíte více z mé knihy „Nejsou naši jako naši aneb proč se tady Ukrajinka cítí jako doma”.

další články blogu…více o mě…